A szakszerű és helyben elérhető fejlesztéseket támogató ügyintézés és előkészítés érdekében 2018-ban létrehozásra került a polgármesteri kabinet. A gyakorlatban ez a fejlesztési és jogi munka a polgármesteri főtanácsadó kinevezésével és alkalmazásával vette kezdetét.

A kistelepülések közül egyedülálló módon Kórós rendelkezik Polgármesteri Kabinettel, mely szervezeti egység a polgármester és a tisztségviselők munkájának segítségére alakult 2019. évben. Ezzel összhangban többek között koordinálja és előkészíti a fejlesztéseket, naprakészen tartja a szociális feladatokkal kapcsolatos HEP-et, kapcsolatot tart az állampolgárokkal, szervezi a település média megjelenéseit és minden olyan területet figyelemmel kísér, irányít és koordinál, amely településünk jelenével és jövőjével foglalkozik.

A Polgármesteri Kabinet közvetlenül a polgármester irányítása alatt álló szervezeti egység, amelynek elsődleges feladata  a polgármester, egyéb lehetőségeihez mérten a választott tisztségviselők munkájának segítése (a polgármester által szabályozott módon) mellett, az ezzel összefüggő vezetési, irányítási, szervezési, technikai és adminisztrációs teendők ellátása. Az önkormányzati működés középpontja, a polgármesteri irányítás és a Hivatal közös alkotó tevékenységének állandó kiinduló és ellenőrző pontja.

Email: kabinet@koros.hu

Telefon: 06-73/496-064  5. mellék